Jana kyriakou

lektorka jógy, mindfulness a tance

Praktikuji a učím pohyb a práci s tělem i myslí děti, dospívající a dospělé více než 20 let.

Jsem mezinárodně certifikovanou lektorkou mindfulness, jógy a jógové psychologie, pilates, jógy smíchu, tance a programu Embody Love Movement© (ELM), zaměřujícího se na problematiku body-image a body-shamingu a na rozvoj respektu a laskavosti k tělu. Misí programu ELM je i prevence a podpora při poruchách příjmu potravy, sebepoškozování a nízké sebeúctě.

Pracuji se skupinami i individuálně a se svým týmem se podílím na národních a mezinárodních projektech, které přináší wellbeing, podporu duševního zdraví a práci se společenskými stigmaty a předsudky do škol a do center pro mládež.

Vedená meditace s Janou

Online kurzy s Janou

Kurzy ve školách a školkách

Jana je jednou z hlavních lektorek, které se věnují rozvoji mindfulness a well-being ve školách a školkách. Zároveň je zakladatelkou neziskové organizace SEMwell, skrze kterou kurzy ve školách pořádáme. 

Pomáháme především učitelům a učitelkám lépe zvládat stres, předcházet vyhoření a cítit více radosti a pohody doma i ve škole.   Naučíme Vás, jak učit všímavě a jak sebeuvědomění a schopnost práce s emocemi a stresem předávat dětem ve třídě.

nejbližší akce s Janou