Lenka krejčová

lektorka mindfulness a emotionaid

Podporuji na cestě rozvoje sebeuvědomění, zvládání stresu a vytváření si laskavějšího a soucitnějšího vztahu k sobě.

Jsem lektorka a metodička vzdělávacích programů. Dlouhodobě jsem se věnovala primární prevenci rizikového chování ve školách s využitím mindfulness. Dále globálnímu a interkulturnímu vzdělávání zaměřenému především na témata spojená s náboženstvím a vírou. Vedla jsem kurzy mindfulness pro rodiče s dětmi, pro seniory, učitele či sociální pracovníky. Jsem mámou dvou kluků.

 

nejbližší akce s lenkou