O mindfulness

Definice a benefity všímavosti

Mindfulness (neboli všímavost / bdělá pozornost) lze definovat jako schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. 

Stovky vědeckých studií (viz. níže) opakovaně prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity, budování kvalitnějších vztahů i zlepšení psychického a fyzického zdraví.

Mindfulness je tu pro každého

Schopnost všímavosti má k dispozici v podstatě každý člověk, většina lidí ji však využívá velmi omezeně. Dobrou zprávou je, že všímavost lze systematicky trénovat a díky tomu výrazně zkvalitnit svůj život. 

Díky své sekulárnosti a praktičnosti je rozvoj všímavosti přístupný pro každého, nezávisle na tom, z jaké kultury pochází nebo jaký systém víry či náboženství vyznává.

Návrat do přítomného okamžiku

Obvykle máme tendenci ztrácet se v každodenních situacích. Naše úkoly, povinnosti, konflikty i emoce s tím spojené  mají tendenci nás pohlcovat. Mindfulness je o tom navrátit se do přítomného okamžiku – do TADY a TEĎ. Vzpomenout si na na naše tělo i dech a najít kotvu a vyšší míru bdělosti v našem životě.

Díky tomu dovedeme lépe zvládat každodenní výzvy s větší lehkostí, klidem i efektivitou. Život se pro nás také díky tomu stává pestřejším a radostnějším místem.

Prověřeno vědeckými studiemi

Praxe všímavosti má kořeny v řadě kontemplativních tradicí (zejména v buddhismu), její moderní forma je však sekulární (ne-náboženská) a opírá se především o aktuální vědecké poznatky.

V současné době má mindfulness za sebou již více než 40 let úspěšného vědeckého výzkumu na poli medicíny, psychologie, neurověd, vzdělávání i managementu. Jeho příznivé efekty na zvládání stresu, zvýšení efektivity i posílení psychického i fyzického zdraví potvrdily stovky studií

Na konci této stránky najdete citace hlavních výčet hlavních přehledových studií.

hlavní prověřené efekty mindfulness

snížení stresu a prevence vyhoření

zlepšení soustředění

zvýšení pozitivních emocí a regulace nepříjemných emocí

snížení úzkosti a depresivních příznaků

snížení ruminace (neustálé přemítání neužitečných myšlenek)

zlepšení pracovní paměti a pružnosti myšlení

zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity, zvládání bolesti

zlepšení pracovní efektivity, angažovanosti a motivace

zlepšení pociťované kvality života

pojďte to zkusit taky

vyzkoušejte si meditaci všímavosti

Nejjednodušší cesta, jak se o všímavosti dozvědět více, je vyzkoušet si její meditaci. V tomto videu vás Marek Vich provede krátkou meditací a poté vám představí všímavost i její benefity.

Navštivte naše online kurzy

Naučte se rozvíjet mindfulness z pohodlí vašeho domova. Naše online kurzy vás spolehlivě uvedou do mindfulness, meditace a duševního zdraví. Získáte veškeré základy pro to, abyste mohli rozvíjet všímavější a vědomější život, lépe zvládat stres a cítit více pohody, klidu a míru do každého dne. Některé z našich kurzů jsou zdarma.

Staňte se našIm členem

Zveme vás do naší komunity lidí, kteří se aktivně věnují mindfulness a osobnímu rozvoji. Nabízíme vám podporu na vaší cestě rozvoje mindfulness a laskavosti. Ať už máte zájem lépe zvládat stres či emoce, podpořit své zdraví a nebo cítit v životě více klidu a svobody a nebo jen chcete být v kontaktu s lidi, kteří se zajímají o vědomý styl života – naše komunita vás v tom podpoří. 

Navštivte některou z našich akcí

Vyzkoušejte si další meditace mindfulness

přehledové vědecké studie o příznivých efektech mindfulness

Black, D. S. and Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1):13–24. 

Chiesa, A., Calati, R., and Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31:449–464.

Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary medicine, 15(5):593–600. 

Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 68:18.1–18.26. 

Davis, D. M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? a practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198–208. 

Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., Baer, R. A., Brewer, J. A., and Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, 42(1):114–142. 

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., … and Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3):357–368.

Keng, S.-L., Smoski, M. J., and Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6):1041–1056. 

Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., and Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A cross-level review. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3:55–81.

Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its challenges. Central European Business Review, 4(3):35–47.