meditační Nahrávky

Meditace mindfulness a laskavosti

Vítejte v sekci nahrávek. Na této stránce najdete nahrávky základních praxí mindfulness a laskavosti, které vám pomohou lépe zvládat stres, posílit psychické i fyzické zdraví a cítit více pohody a bdělosti v každodenních situacích.

Meditace chvilka pro sebe

Meditace “Chvilka pro sebe” je základní meditační praxí. Jedná se o jednoduchou praxi o délce 4-8 minut, během které si rozvinete všímavost k tělu, pocitům, myšlenkám, dechu a někdy i okolním zvukům. První tři nahrávky v prvním řádku nahrávky jsou klasickým formátem. Nahrávky ve druhém řádku jsou upravenými verzemi, kratšími nebo delšími, které doporučujeme vyzkoušet, pokud si osvojíte klasické verze.

 

Meditace Body-scan

Meditace „Body-scan“ vám pomůže lépe vnímat tělo. Je založena na jeho postupném procházení a uvědomování si jeho jednotlivých částí. Běžnou součástí praxe jsou také nabídky pro uvolnění daných částí, které mohou být podpořeny i jednoduchými vizualizacemi. 

Meditace Rekapitulace

Meditace rekapitulace rekapitulace nám pomáhá reflektovat uplynulé období a díky tomu zakončit náš den s větším klidem a lehkostí 🍀 Pravidelné praktikování této meditace také zlepšuje paměť 🙏

Meditace sebelaskavosti (přátelství k sobě)

Velmi důležitá praxe zaměřená na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči sobě. Pomůže vám najít oporu, bezpečí a štěstí v sobě. První z nahrávek je tradičnější verzí, která je více zaměřena na rozvoj přátelskosti a podpory vůči sobě. Druhá nahrávka je zaměřena na péči v vnitřní dítě. Třetí nahrávka se zaměřuje na propojení péče o vnitřní dítě a rozvoje bezpříčinné radosti v nás.

Meditace Laskavosti (přátelství k druhým)

Meditační praxe, která je nejvíce orientována na druhé lidi. Zaměřuje se na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči druhým lidem. První dvě nahrávky jsou nejtypičtějším formátem praxe laskavosti  v rámci RMT. Pokud tyto praxe dobře znáte, můžete si také pro inspiraci vyzkoušet pokročilou meditaci Laskavosti nebo tématicky zaměřené meditace zvládání krizí, osvobození a míru na druhém řádku.