Šimon Grimmich

Lektor Mindfulness a básník

Učím kurzy mindfulness, vedu kurzy kontemplace v Kolínském klášteře nebo pořádám meditační retreaty. Jsem instruktorem Prázdninové školy Lipnice, pracuji jako překladatel a píšu básně. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku.

Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života. Ve své vlastní praxi, a pak taky během meditačních kurzů, jsem objevil, že k tomu, abychom mohli být plně tady a teď, je právě nesmírně důležité, jaký vztah zaujímáme k tomu, co se právě děje. A tedy také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Vlastně se učit přijímat život takový, jaký je. A k tomu je zásadní laskavost a soucit.