o mindfulness clubu

všímavá a laskavá komunita praktikujících, lektorů a terapeutů

všímavá komunita

Spoluvytváříme všímavou a laskavou komunitu, která přispívá k evoluci vědomí lidstva na základě prověřených přístupů a informací. 

rozvoj mindfulness

Podporujeme rozvoj a šíření mindfulness (všímavosti), neboli schopnosti plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Všímavost je pro nás cestou ke zdravému, radostnému a udržitelnému přístupu k sobě, k druhým i k prostředí, ve kterém žijeme.

vzdělávací akce

Jsme nezisková organizace, která sdružuje komunitu praktikujících, lektorů i výzkumníků z oblasti mindfulness v ČR a na Slovensku. Pořádáme semináře, workshopy i konference a šíříme kvalitní informace i postupy, jak rozvíjet mindfulness v současné společnosti.

VŠÍMAVÝ TÝM

Mindfulness, sebelaskavost a osobní rozvoj jsou pro nás především styl života.  Budování Mindfulness Clubu  je pro nás především radostným spolu-tvořením v našem všímavém týmu. Každý z nás má jasně vymezenou roli, ve které je sám sobě šéfem, ale zároveň se svými výsledky zodpovídá celému týmu. Díky tomu celý formát i efektivitu naší spolupráce rok od roku vylepšujeme tak, aby přinášela radost nám i ostatním. Především jsme ale skupinou přátel a to je hodnota, která je pro nás tím nejcennějším.

MAREK VICH

kurzy & konference

webdesign & videa

strategie

 

ROBERT KUČERA

kurzy & konference

péče o partnery&lektory

produkce & videa

tereza hausmanová

péče o partnery&lektory

mindful camp

robert mikšík

IT & webdesign

strategie

Petra Kučerová

Petra Kučerová

finance & účetnictví

grafika & webdesign

MARUŠKA ROLAND

organizace kurzů

marketing

Jan Burian

mindful camp