o mindfulness clubu

všímavá a laskavá komunita praktikujících, lektorů a terapeutů

Našim hlavním posláním je přispívat k evoluci vědomí lidstva na základě prověřených přístupů a informací.

Žijeme v době, která je pro mnohé z nás psychicky náročná, proto šíříme metody, které lidem pomáhají poznávat a zvládat své emoce, pečovat o své duševní zdraví a zvládat každodenní výzvy i stres s tím spojený.  

Být na tyto výzvy sám/a může být velmi náročné, proto budujeme komunitu lidí, kteří se zajímají a aktivně rozvíjí mindfulness a laskavost – prověřené přístupy, které pomáhají lidem po celé světě žít kvalitnější život, lépe zvládat stres a posílit fyzické i psychické zdraví.

Ať už chcete s mindfulness a meditacemi začít nebo prohloubit vaše dovednosti a znalosti nebo poznat další lidi na podobné vlně – věříme, že jste na správném místě

všímavá komunita

 Jsme nezisková organizace, která sdružuje komunitu praktikujících, lektorů i výzkumníků z oblasti mindfulness v ČR a na Slovensku. V Mindufulness Clubu máte možnost potkat lidi, kteří aktivně řeším podobné problémy a výzvy, kterými čelíte i vy.

Rozvoj Mindfulness

Podporujeme rozvoj a šíření mindfulness (všímavosti), neboli schopnosti plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Všímavost je pro nás cestou ke zdravému, radostnému a udržitelnému přístupu k sobě, k druhým i k prostředí, ve kterém žijeme.

vzdělávací akce

Pořádáme semináře, workshopy i konference a šíříme kvalitní informace i postupy, jak rozvíjet mindfulness v současné společnosti.

VŠÍMAVÝ TÝM

Mindfulness, sebelaskavost a osobní rozvoj jsou pro nás především styl života.  Budování Mindfulness Clubu  je pro nás především radostným spolu-tvořením v našem všímavém týmu. Každý z nás má jasně vymezenou roli, ve které je sám sobě šéfem, ale zároveň se svými výsledky zodpovídá celému týmu. Díky tomu celý formát i efektivitu naší spolupráce rok od roku vylepšujeme tak, aby přinášela radost nám i ostatním. Především jsme ale skupinou přátel a to je hodnota, která je pro nás tím nejcennějším.

marek vich

kurzy & konference

webdesigN & videa

strategie

ROBERT KUČERA

kurzy & konference

péče o partnery&lektory

produkce & videa

terka hausmanová

péče o partnery&lektory

mindful camp

ČLÁNKY

Petra Kučerová

finance

administrativa

grafika & webdesign

Petra holajová

péče o členy

marketing

Aneta Marco-Wadey

sociální sítě

marketing

Jan Burian

mindful camp

akce

Robert Mikšík

strategie

IT