Ing. jan burian, Ph.D.

Lektor mindfulness & terapeut
spoluzakladatel & senior lektor rmt

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Právě z toho důvodu vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. 

Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. 

Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti.

Žiji se svou ženou a synem v Praze.

Aktuálně vypsané akce s honzou

jan burian

2023-05-10 | Sedmitýdenní kurz sebepřijetí

V sedmitýdenním kurzu sebepřijetí se
naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě.